Elektroodpad vč. elektromotorů

Od 1.10.2014 je zakázán výkup elektroodpadů vč. elektromotorů. Tyto lze odevzdat formou zpětného odběru.